Նկարագրություն

Միկրոֆիբրայի գլխիկ նախատեսված ձողի համար

Գլխիկը դուրս է գալիս, ենթակա է փոփոխման

Չափ՝ 42х13 սմ