Նկարագրություն

Ախտահանիչ միջոցը կարելի է օգտագործել ինչպես ձեռքերի, այնպես էլ տարբեր մակերեսների ախտահանման համար՝ բժշկական սարքավորումներ, ձեռնոցներ, սեղանի մակերեսներ, սննդի ոլորտի սեղաններ և այլ պարագաներ։  Ախտահանիչ միջոցն ունի  բարջձր մանրէասպան և սնկային միջավայրների վերացնող հատկություն։