120231_c
120231_o

Tork Jumbo փոքր Գլանափաթեթ T2 #120231

Գլանափաթեթի երկարություն 170 մ
Գլանափաթեթի լայնություն 9.5 սմ
Գլանափաթեթի տրամագիծ 19 սմ
Թերթերի քանակ 214
Թերթի երկարություն 14 սմ
Ներքին գլանափաթեթի տրամագիծ 5.9 սմ
Առաքում՝ 500,00 դր
Առաքում՝ 500,00 դր
Գույն
Սպիտակ
Լիցքավորիչի տեսակ
T2
Շերտ
2 շերտ