Քանի որ գրանցման ժամանակ լրացվում են այնպիսի տվյալներ՝ ինչպիսին են հարկային կոդը, գաղտնաբառը, անուն, ազգանունն ու հեռախոսահամարը, հետեվաբար՝ «ԷսԴիԷմ» ՍՊԸ-ն պարտավորվում է չտրամադրել Ձեր ընկերության տվյալները երրորդ անձի՝ ոչ մասնակի և ոչ լիարժեք ձևով։

Ինչպես նաև «ԷսԴիԷմ» ՍՊԸ -ն պարտավորվում է չօգտագործել Ձեր կողմից տրամադրված տվյալները այլ նպատակով, բացառապես անհրաժեշտության դեպքում՝ կապված պատվերների, ժամկետների, առաքման և վճարման հարցերի շուրջ։